När du behöver en bettskena

Behöver du en bettskena? Det är inte alls ovanligt att man kan råka ut för svårigheter med sitt bett. En del har en underkäke som gör att man får ett kraftigt underbett. Är det för svårt, kan det ge problem med bettet ju äldre man blir. Andra kan ha en sned käke som gör att man tuggar snett och får problem med tänderna på grund av det. Har man någon form av besvär med sitt bett, ska man inte vänta för länge, utan låta en tandläkare undersöka saken och ge råd om hur det kan förbättras.

Skaffa osynlig bettkorrektion

Det går att få till ett bättre bett, utan smärtsamma operationer. Den som någon gång har genomgått en operation, vet att det kan ta lång tid innan smärtan helt går över. Med den nya formen av bettkorrektion, kan man slippa smärtsamma operationer och lång konvalescens. Den nya typen av bettkorrektion är osynlig. Man får en osynlig bettskena som byts ut, allteftersom tiden går. När man är ung och växer, är det mycket enkelt att korrigera felaktiga bett. När man väl har startat sin korrektion, byter man ut bettskenan, ungefär varannan vecka. Den nya bettskenan skickas hem till en, och man själv ansvarar för att byta ut den gamla bettskenan mot en ny som kommer med posten. På så sätt behöver man varken gå till tandläkaren varje vecka, och slipper utdragna operationer. Bettskenan som förnyas varannan vecka ser till att korrigera bettet tills käken har ändrast i önskad riktning.

Så går det till

Det första som man måste göra är att få sin käke utredd av en tandläkare. Den tandläkaren tar då ett tandavtryck och en behandlingsplan upprättas. Alla tänder och bett röntgas för att man ska kunna se hur käken och bettet bör förändras i önskad riktning. Utifrån den information som man får om käket och bettet tillverkas sedan osynliga skenor som man ska ha i munnen tills käken och bettet har förändrats. De nya skenorna kommer hem med posten och man lägger in nya skenor i munnen allteftersom käken och bettet förändras. Sedan går man var 6, eller var 8 vecka till tandläkaren som kontrollerar att allt fungerar som det ska. Käken och tänderna förändras på ett varsamt sätt och man sllipper obehagliga operationer, men det bästa är att alltid rådfråga sin tandläkare som kan ge råd och tips på hur man kan korrigera bettet. Vänta inte alltför länge bara. Läs mer om osynliga bettskenor på: https://www.invisalignstockholm.net.

23 Aug 2019

Dina tänder är en sida om hur tandhälsa och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder för att förebygga sjukdommar och besvär. 

Vi har även en sida som beskriver tändernas utveckling, från spädbarnsåldern upp till det att man är vuxen.