Rekonstruktion av tänder

Om man har råkat ut för en skada eller åkomma som påverkat tänder och munhåla så finns det hjälp att få. Med implantat kan man enkelt återskapa all den funktion och skönhet som tidigare fanns.

Inom vissa yrken och sporter är det mycket vanligt att tänderna tar stryk. Så pass vanligt att det inte är fråga om ifall tänder behöver lagas eller återskapas utan mer om när det kommer att bli dags. Och det är även en vanlig företeelse hos dem som varit med om bilolyckor, fallolyckor och liknande. Men det är inte bara olyckor som kan göra att tänder saknas. Vissa mediciner och sjukdomar sätter stor påfrestning på tänder och tandkött. Det kan även vara ett leverne eller helt enkelt ålder och otur som gör att en eller flera tänder trillar ut eller behöver dras ut. Vilket kan lämna mellanrum som inte är önskvärda.

Funktion och skönhet

Tänder fyller funktionen att tugga mat för att magsäck och tarmar ska kunna ta upp näringen lättare. Men det finns även en skönhetsfunktion med tandraden. Om tänder saknas så varierar därför behovet av tandimplantat i Stockholm beroende på hur många tänder som fattas och var den eller de varit placerade. Det går utmärkt att leva utan visdomständer, eller andra tänder längre bak i munnen. Tänder som dessutom inte heller syns vid ett leende. Men är det framtänder som saknas så kan bit-funktionen försämras och även patientens vilja att le. Därför är dessa tänder de vanligaste då man utför en tandrekonstruktion.

29 Nov 2020

Dina tänder är en sida om hur tandhälsa och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder för att förebygga sjukdommar och besvär. 

Vi har även en sida som beskriver tändernas utveckling, från spädbarnsåldern upp till det att man är vuxen.