Skalfasader som sprider leende

En sned eller sprucken tandrad är aldrig kul. Skalfasader är dock en säker metod som kan förändra dina tänder avsevärt när det kommer till det estetiska och är idag en vanlig behandling.

Det brukar sägas att ett leende smittar. Det är den bästa sortens smittspridning. Men då glöms ibland de människor bort som av olika anledningar inte har självförtroendet att kunna le och blotta sina tänder. Missfärgade, sneda eller spruckna tänder kan alla var skäl till varför många människor tycker det är jobbigt att visa upp sina tandrader för andra. Det behöver inte betyda att du inte tagit väl hand om dina tänder. Besvären kan ha uppstått av olyckor eller ha funnits sedan du var barn. Däremot finns det en lösning för dig som vill koncentrera dig på det estetiska, och det är skalfasader. En skalfasad är vanligtvis gjord av porslin och fungerar som ett ytskikt som förläggs på tändernas yta. Det kan vara lösningen just du behöver.

Ingen ser någon skillnad

Det främsta syftet med en skalfasad är som sagt att täcka en eller flera tänder som du är missnöjd med. Skalfasaden cementeras på tändernas yta och är en effektiv lösning på ett tråkigt tandproblem. Dessutom är den diskret. När du nu igen känner att du kan le med hela ansiktet och visa alla tänder är det ingen som kommer att reagera på att någonting ser märkligt ut. Tvärtom kommer du sprida ditt leende till nästa person som i sin tur sprider leendet vidare. Det är tack vare skalfasaderna. Läs mer om skalfasader på denna hemsida: skalfasadergöteborg.se

21 Apr 2021

Dina tänder är en sida om hur tandhälsa och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder för att förebygga sjukdommar och besvär. 

Vi har även en sida som beskriver tändernas utveckling, från spädbarnsåldern upp till det att man är vuxen.