Vill du veta mer om tandimplantat?

Är du nyfiken på att veta mer om tandimplantat? Varför man sätter in dem, hur man gör, vilket material i implantaten man använder sig av mm. Här ska vi gå igenom en del om tandimplantat.

Har du problem med tandlossning? Eller har du fått dra ut någon tand då den varit för skadad? Många tänder kan man klara sig utan, som visdomständerna. När det gäller andra tänder är frågan om man vill vara utan dem. Det kan kännas obehagligt att tugga med hörntänderna med en tand som fattas. Är det en synlig tand kan det rentav sätta sig på självförtroendet, att man går och gömmer sitt leende. Det finns lösningar som gör att du inte behöver gå utan tänder. En av dessa är att istället sätta in ett implantat.

Hur gör man det?

Ofta när man sätter in tandimplantat använder man sig av skruvar som man skruvar in i käkbenet. Skruvarna man sätter in är i regel gjorda av titan. Därefter sätter man på en krona, som är en konstgjord tand. Denna agerar nu som din egna tand.

När man gör tandimplantat är det något man får bekosta själv, och det är ganska kostsamt att göra. En idé är att ringa till några olika kliniker för att få kostnadsförslag. Hitta en bra klinik som har specialister inom detta område. Hos dem gör du först en konsultation och undersökning av munnen. De kommer sedan att gå igenom allt med dig och även berätta om de risker som finns med ingreppet.

10 Mar 2021

Dina tänder är en sida om hur tandhälsa och hur du på bästa sätt tar hand om dina tänder för att förebygga sjukdommar och besvär. 

Vi har även en sida som beskriver tändernas utveckling, från spädbarnsåldern upp till det att man är vuxen.